Agadu      + 1 / 9

Návrh ponúka  dve komplementárne alternatívy, z ktorých každá adresuje tieto potreby iným spôsobom.

Bloky
Koncepcia je založená na kompozícii dvoch obytných blokov a solitéru administratívnej budovy plávajúcich v krajine. Hlavným motívom je priestorový vzťah dvoch blokov. Definuje územie a delí ho na niekoľko verejne prístupných častí.
Uzavretý charakter zástavby taktiež vytvára polosúkromné a súkromné situácie, ktoré rozširujú ponuku rôznej teritoriálnej hĺbky. Kompaktnosť alternatívy A je základom pre udržanie prevládajúceho malopodlažného charakteru zástavby s výškou štyri podlažia.

Solitéry
Formácia jedenástich objemovo totožných domov rozptýlených v krajine vytvára jedinečné prostredie bývania v parku. Základnou stavebnou jednotkou je trhom vykryštalizovaný “ideál” – bodový dom o pôdorysnom rozmere 22x22m s výškou deväť podlaží. Jednotlivé objekty sú v zdanlivo voľných vzájomných vzťahoch, súčasne sú však organizované do skupín, čo umožňuje efektívnosť výstavby a koncepciu podzemného parkovania. Objekty sú objemovo totožné, líšia sa však architektonickým prevedením.

project/ 2018
bratislava/ slovakia
client/ private
area/ 31000 sqm
cooperation/ plural
visualisations / idealarch