500 units      + 1 / 5

Návrh distriktu pre 500 nových bytov sme pochopili ako príležitosť vytvoriť komunitné bývanie s jasným charakterom v širšom centre mesta Nitra.
Sekvencia lineárnych domov definuje zelené verejné priestranstvá pre rôzne aktivity.
Doprava je organizovaná po obvode a umožňuje aby vnútro projektu mohlo fungovať výlučne bez áut.

competition 1st prize / 2017
client / private
nitra / slovakia
cooperation / idealarch