Townhall      + 1 / 7

competition 2nd prize / 2014
client / city of leopoldov
leopoldov / slovakia

Nová radnica v malom meste ako urbanistické gesto, náruč v pôdorysnom tvare L,  definuje malé námestie – piazzettu pre rôznorodé lokálne demokracie.